Opis specjalności

Zarządzanie firmą i zasobami ludzkimi to specjalność dla osób zainteresowanych zdobyciem profesjonalnej wiedzy z zakresu zarządzania strategicznego i operacyjnego oraz zarządzania zespołami ludzkimi. Absolwenci tej specjalności to profesjonaliści, którzy wiedzą jak rekrutować, szkolić, oceniać i motywować pracowników. Studia rozwijają kreatywność, przedsiębiorczość i innowacyjność, czyli zdolności cenione w każdej branży. To bardzo dobry sposób na łączenie rozwoju osobistego z rozwojem zawodowym. W ramach specjalności studenci uzyskują umiejętności niezbędne dla aktywnego uczestnictwa w tworzeniu strategii firmy i jej strategii biznesowych. Studenci uczą się tworzenia i rozwijania projektów, co na współczesnym rynku pracy jest bardzo pożądaną umiejętnością. Wśród kluczowych kompetencji ujętych w programie kształcenia znajdują się umiejętności efektywnego wykorzystania zasobów ludzkich firmy, kierowania rozwojem personelu, komunikowania się z pracownikami i z otoczeniem firmy. Zajęcia w ramach specjalności skutecznie przygotowują do napisania pracy licencjackiej i pozwalają na uzyskanie wykształcenia wyższego. Zdobyty dyplom umożliwia podjęcie studiów podyplomowych lub studiów magisterskich.

Charakterystyka specjalności

Celem specjalności jest przygotowanie absolwenta do planowania i zarządzania pracą oraz do aktywnego uczestnictwa w prowadzeniu biznesu. Studiując Zarządzanie firmą i zasobami ludzkimi student zdobywa wiedzę w zakresie rozwoju zawodowego i osobistego oraz w zakresie zarządzania i efektywnego wykorzystania kapitału ludzkiego. Podnosi swój potencjał innowacyjny i przedsiębiorczy jak również nabywa nowych umiejętności z zakresu negocjacji, zarządzania zmianą czy inicjatyw klastrowych. Celem kształcenia jest również przygotowanie do rozwoju własnej ścieżki zawodowej jako profesjonalisty - przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą lub rozwijającego pomysł biznesowy w oparciu o inicjatywy startupowe. Studenci są również przygotowani do realizowania projektów o charakterze biznesowym (publicznych i społecznych).

Praca

Absolwenci studiów mogą zajmować stanowiska kierownicze w zakresie podstawowych funkcji zarządzania firmą, tj. planowania, organizowania, motywowania i kontroli. Mogą znaleźć zatrudnienie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi np. na stanowisku menedżera ds. zasobów ludzkich czy dyrektora działu personalnego. Są przygotowani do pracy jako menadżerowie projektów lub specjaliści w firmie bądź organizacji publicznej czy pozarządowej. Nabyte kompetencje pozwolą również na pracę w działach rozwoju, inwestycji, współpracy lub jako eksperci z zakresu planowania biznesu i strategii rozwoju organizacji. Równie ważna dla przyszłych pracodawców jest zdobyta przez absolwentów wiedza w zakresie rozpoznawania i pozyskiwania zewnętrznych partnerów oraz nowych możliwości finansowania działalności organizacji. Absolwenci tej specjalności są przygotowani do realizacji ścieżki rozwoju polegającej na samozatrudnieniu, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych instrumentów wsparcia oferowanych nowym przedsiębiorcom. Po ukończeniu studiów możliwa jest także aktywność zawodowa w zakresie szkoleniowo-doradczym i eksperckim z wykorzystaniem elastycznych form zatrudnienia i umów cywilnoprawnych.

Program studiów

Studia licencjackie na specjalności Zarządzanie firmą i zasobami ludzkimi obejmują między innymi:

Wybrane przedmioty:

 • Analiza ekonomiczna i biznesplany
 • Przygotowywanie wniosków kredytowych i dotacyjnych
 • Zarządzanie sytuacją kryzysową
 • Kreowanie nowych produktów i oferty rynkowej
 • Kontakt z klientem – formy i narzędzia komunikacji i współpracy
 • Promocja w mediach
 • Zarządzanie jakością
 • Firma w procesie zmiany
 • Analiza kosztów i korzyści projektu
 • Zarządzanie projektem
 • Strategie wchodzenia w nowe branże i rynki
 • Zarządzanie przez projekty
 • Firma ucząca się
 • Komunikacja i współpraca interpersonalna

Wybrani wykładowcy:

 • prof. dr hab. Andrzej Klasik
 • dr inż. Sebastian Koczy
 • dr Jolanta Bernais
 • dr Krystian Dudek
 • dr Agata Jakubowska
 • dr Krystyna Królik
 • dr Blandyna Puszer
 • dr Krystyna Serafin
 • dr Anna Sowińska
 • dr Adrianna Tajchman
 • mgr Małgorzata Gliwa
 • mgr Maria Puls
Nauczanie języka trwa przez 2 lata studiów. System stypendialny: Wybierając tę specjalność masz możliwość skorzystania z systemu stypendialnego dostępnego na naszej uczelni już od pierwszego roku nauki. W zależności od sytuacji możesz skorzystać ze Stypendium Rektora, Stypendium socjalnego oraz Stypendium dla osób niepełnosprawnych. O tym czy pieniądze ze stypendium przeznaczysz na pokrycie czesnego, czy na jakikolwiek inny cel zadecydujesz samodzielnie. Jeśli masz jakieś pytania odnośnie systemu stypendialnego - zachęcamy do kontaktu.
Opłaty miesięczne
Studia niestacjonarne


(Stałe czesne 12 x 3 lata)
Sprawdź wszystkie warianty
Studia stacjonarne


(Stałe czesne 12 x 3 lata)
A

A

A

A
A
A

A

A

A

Wybrałeś specjalność? Zapisz się!

1.
2.

3.

4.