Opis
specjalności

Zarządzanie biznesem cyfrowym to specjalność dla osób, które są zainteresowane zarządzaniem firmą w Internecie z wykorzystaniem narzędzi analitycznych. Obserwujemy rosnące znaczenie technologii i narzędzi cyfrowych w biznesie, administracji, kulturze, edukacji i relacjach społecznych. Przyspieszony rozwój wykorzystania technologii, spowodowany m.in. przez pandemię, zachęca firmy i organizacje do podniesienia kompetencji w zakresie analizy i zarządzania biznesem w otoczeniu, w którym rośnie znaczenie komunikacji na odległość.

W ramach specjalności student nabywa umiejętności tworzenia stron i sklepów internetowych, analityki internetowej, zarzadzania usługami w chmurze, wykorzystania sieci społecznościowych w promocji firmy oraz usprawnienia procesów realizacji handlu internetowego zarówno po stronie konsumenta jak i sklepu internetowego. Studia dają podstawę do założenia własnej działalności gospodarczej świadczącej usługi w Internecie. Dzięki zdobytym umiejętnością, można świadczyć skalowalne usługi online z dowolnego miejsca.

6 semestrów

Stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie trwają 3 lata (6 semestrów). Przy przeniesieniu z innej uczelni możliwa jest kontynuacja nauki od semestru, na którym nauka została przerwana.

Tryb studiów

Studia na kierunku Modern Business – zarządzanie i rachunkowość mogą być realizowane w trybie stacjonarnym (dziennym) w tygodniu lub w trybie niestacjonarnym (zaocznym) w wybrane weekendy.

Praktyki

Student kierunku Modern Business – zarządzanie i rachunkowość ma obowiązek odbycia praktyk na pierwszym, drugim i trzecim roku studiów. Uczelnia pomaga w wyborze miejsca praktyk.

Obrona dyplomu

Podstawą obrony dyplomu jest przygotowanie praktycznej pracy w obszarze Modern Business – zarządzanie i rachunkowość.

Charakterystyka specjalności

Celem specjalności jest przygotowanie absolwenta do tworzenia witryn i sklepów internetowych i wykorzystania metod analityki internetowej w ocenie i zarządzaniu biznesowymi witrynami internetowymi. Specjalność przygotuje absolwenta do samodzielnego korzystania z usług chmurowych, do optymalizacji procesów handlu internetowego i sprzedaży online oraz do zarządzania firmą na rynku cyfrowym.

Absolwent zdobędzie wiedzę z obszarze analizy i zarządzania organizacją biznesową w gospodarce cyfrowej wykorzystując do tego nowoczesne narzędzia informatyczne służące do pracy zdalnej, usługi chmurowe dzięki którym biznes jest doskonale skalowalny oraz sieci społecznościowe do stałego kontaktu z klientami organizacji.

Praca

Absolwenci znajdą zatrudnienie w organizacjach gospodarczych, urzędach i instytucjach na wszelkich stanowiskach wymagających posiadania kompetencji związanych z analizą i zarzadzaniem informacją w otoczeniu cyfrowym. Przykładowymi stanowiskami są menedżer ds. transformacji cyfrowej, menedżer ds. rozwoju biznesu. Studia dają podstawę do założenia własnej działalności gospodarczej i świadczenia usług z szeroko rozumianego biznesu internetowego i sieci społecznościowych.

Program studiów

Studia licencjackie na specjalności Zarządzanie biznesem cyfrowym obejmują między innymi:

Wybrane przedmioty:

 • Rynek internetowy – analiza i narzędzia
 • Podstawy prawne biznesu internetowego
 • Zakładanie i rozwój stron i sklepów internetowych
 • Serwisy internetowe – narzędzia i administracja
 • Narzędzia pozycjonowania witryn biznesu cyfrowego
 • Narzędzia analityczne internetu
 • Firma w sieciach społecznościowych
 • Cyfrowe narzędzia kreowania marki i wizerunku firmy
 • Usługi chmurowe w biznesie
 • Bezpieczeństwo informacji w serwisach internetowych
 • Narzędzia marketingu cyfrowego
 • Obsługa klienta cyfrowego i sprzedaż internetowa

Wybrani wykładowcy:

 • prof. dr hab. Andrzej Klasik
 • dr hab. Robert Wolny
 • dr Jolanta Bernais
 • dr Krystian Dudek
 • dr Kinga Hoffmann-Burdzińska
 • dr Agata Jakubowska
 • dr Krystyna Królik
 • dr Sebastian Koczy
 • dr Blandyna Puszer
 • dr Artur Strzelecki
 • dr Adrianna Tajchman
 • mgr Tomasz Biderman
 • mgr Małgorzata Gliwa
 • mgr Ilona Pawełczyk
 • mgr Maria Puls

Nauczanie języka trwa przez 2 lata studiów.

System stypendialny:

Wybierając tę specjalność masz możliwość skorzystania z systemu stypendialnego dostępnego na naszej uczelni już od pierwszego roku nauki. W zależności od sytuacji możesz skorzystać ze Stypendium Rektora, Stypendium socjalnego oraz Stypendium dla osób niepełnosprawnych. O tym czy pieniądze ze stypendium przeznaczysz na pokrycie czesnego, czy na jakikolwiek inny cel zadecydujesz samodzielnie. Jeśli masz jakieś pytania odnośnie systemu stypendialnego – zachęcamy do kontaktu.

Opłaty miesięczne
Studia niestacjonarne

219 zł/mc

330 zł/mc

(Czesne 12 rat)
Sprawdź wszystkie warianty
Studia stacjonarne

299 zł/mc

330 zł/mc

(Czesne 12 rat)
A

A

A

A
A
A

A

A

A

Wybrałeś specjalność? Zapisz się!

Elektroniczna rekrutacja

1. Wypełnij elektroniczny formularz rekrutacyjny.
2. Otrzymasz e-maila z prośbą o potwierdzenie rejestracji
– kliknij na link zawarty w wiadomości.

3. Przyjdź do GWSP i złóż pozostałe wymagane dokumenty:

Kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)

Kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej – w przypadku nowej matury (oryginał do wglądu)

2 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

Dowód osobisty do wglądu w celu potwierdzenia danych

Kserokopię aktu ślubu (w przypadku zmiany nazwiska)

Zaświadczenie lekarskie (w przypadku wyboru specjalności Naturoterapia) pobierz

4. Czekaj na list polecony potwierdzający przyjęcie na studia.

Uwaga! Jeśli masz problem z samodzielnym wypełnieniem formularza on-line, możesz to zrobić w Biurze Rekrutacji
(np. przy składaniu pozostałych dokumentów), korzystając z pomocy pracownika Biura.

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli 2019
Wszelkie Prawa Zastrzeżone Polityka prywatności