Opis
specjalności

Psychologia biznesu w czasie kryzysu to specjalność dla osób zainteresowanych wykorzystaniem wiedzy psychologicznej w warunkach biznesowych. Znajomość i umiejętność rozumienia zachowań, emocji i postaw ludzi związanych z organizacją ma szczególne znaczenie w warunkach kryzysowych. Pozwala zwiększyć sprawność funkcjonowania organizacji przez wpływanie na wydajność i satysfakcję pracowników, badanie warunków i atmosfery pracy, zwiększanie efektywności kadry zarządzającej .

Główne obszary zainteresowania psychologii biznesu to procesy grupowe, przywództwo, kultura organizacji, dobór i motywowanie pracowników, komunikacja w organizacji, zarządzanie zasobami ludzkimi i obsługa klienta. Przemiany kulturowe ostatnich lat spowodowały, że dla pracowników coraz ważniejsze stają się relacje międzyludzkie, osobista satysfakcja, poczucie wysokiej jakości życia i szeroko rozumiany dobrostan. Odpowiedzialne zarządzanie wymaga więc ciągłej wrażliwości na oczekiwania kapitału ludzkiego.

Czas trwania

Stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie trwają 3 lata (6 semestrów). Przy przeniesieniu z innej uczelni możliwa jest kontynuacja nauki od semestru, na którym nauka została przerwana.

Tryb studiów

Studia na kierunku Modern Business – zarządzanie i rachunkowość mogą być realizowane w trybie stacjonarnym (dziennym) w tygodniu lub w trybie niestacjonarnym (zaocznym) w wybrane weekendy.

Praktyki

Student kierunku Modern Business – zarządzanie i rachunkowość ma obowiązek odbycia praktyk na pierwszym, drugim i trzecim roku studiów. Uczelnia pomaga w wyborze miejsca praktyk.

Obrona dyplomu

Podstawą obrony dyplomu jest przygotowanie praktycznej pracy w obszarze Modern Business – zarządzanie i rachunkowość.

Charakterystyka specjalności

Celem specjalności jest profesjonalne funkcjonowanie absolwentów w szeroko rozumianym biznesie w oparciu o wiedzę psychologiczną i umiejętności społeczne. Absolwent ma wiedzę i umiejętności dające możliwość szybkiego dostosowania do  zmieniających się sytuacji, radzenia sobie z kryzysem, konfliktem i zmianą. Studenci doskonalą szereg kompetencji między innymi umiejętność autoprezentacji, komunikowanie się, negocjacje, rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie ze stresem, zarządzanie czasem oraz wywieranie wpływu na ludzi.

W ramach specjalności Psychologia biznesu w czasie kryzysu studenci są motywowani do podejmowania wyzwań łączących ich rozwój osobisty z rozwojem zawodowym. Program kształcenia nastawiony jest na rozwój umiejętności istotnych w kontaktach osobowych, takich jak komunikacja, motywowanie, negocjacje, rozwiązywanie konfliktów czy wywieranie wpływu na ludzi. Studenci uczestniczą w warsztatach wspomagających asertywność, doskonalą się w sztuce autoprezentacji, radzenia sobie ze stresem i zarządzania czasem. Studia na specjalności rozwijają kompetencje społeczne, inteligencję emocjonalną, zdolność do kształtowania własnego rozwoju oraz odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym. Specjalność kończy się obroną pracy licencjackiej, a zdobyte wyższe wykształcenie potwierdzone dyplomem otwiera dalsze możliwości rozwoju w ramach studiów podyplomowych lub studiach magisterskich.

Praca

Absolwenci tej specjalności mogą podjąć pracę jako kierownicy zespołów, pracownicy biur obsługi klienta, sprzedawcy czy specjaliści zatrudnieni w firmach branży usług Human Service. Mogą objąć stanowiska odpowiadające za planowanie zatrudnienia, rekrutację i selekcję nowych pracowników w każdej firmie i instytucji.

Program studiów

Studia licencjackie na specjalności Psychologia biznesu w czasie kryzysu obejmują między innymi:

Wybrane przedmioty:

 • Komunikacja interpersonalna z elementami autoprezentacji
 • Media społecznościowe we w biznesie
 • Podstawy ergonomii i fizjologii pracy
 • Przedsiębiorczość i zarzadzanie relacjami
 • Psychologia biznesu
 • Psychologia obsługi klienta
 • Psychologia pracy
 • Psychologia społeczna
 • Public Relations
 • Trening kreatywności i innowacji
 • Trening menedżerski
 • Trening wystąpień publicznych i radzenia sobie ze stresem
 • Wstęp do psychologii
 • Zachowania w sytuacjach kryzysowych
 • Zarzadzanie zasobami ludzkimi

Wybrani wykładowcy:

 • prof. dr hab. Andrzej Klasik
 • dr hab. Andrzej Piosik
 • dr Jolanta Bernais
 • dr Krystian Dudek
 • dr Kinga Hoffman-Burdzińska
 • dr Agata Jakubowska
 • dr Krystyna Królik
 • dr Blandyna Puszer
 • dr Krystyna Serafin
 • dr Anna Sowińska
 • dr Adrianna Tajchman
 • mgr Małgorzata Gliwa
 • mgr Maria Puls

Nauczanie języka trwa przez 2 lata studiów.

System stypendialny:

Wybierając tę specjalność masz możliwość skorzystania z systemu stypendialnego dostępnego na naszej uczelni już od pierwszego roku nauki. W zależności od sytuacji możesz skorzystać ze Stypendium Rektora, Stypendium socjalnego oraz Stypendium dla osób niepełnosprawnych. O tym czy pieniądze ze stypendium przeznaczysz na pokrycie czesnego, czy na jakikolwiek inny cel zadecydujesz samodzielnie. Jeśli masz jakieś pytania odnośnie systemu stypendialnego – zachęcamy do kontaktu.

Opłaty miesięczne
Studia niestacjonarne

229 zł/mc

330 zł/mc

(Czesne 12 rat)
Sprawdź wszystkie warianty
Studia stacjonarne

299 zł/mc

330 zł/mc

(Czesne 12 rat)
A

A

A

A
A
A

A

A

A

Wybrałeś specjalność? Zapisz się!

Elektroniczna rekrutacja

1. Wypełnij elektroniczny formularz rekrutacyjny.
2. Otrzymasz e-maila z prośbą o potwierdzenie rejestracji
– kliknij na link zawarty w wiadomości.

3. Przyjdź do GWSP i złóż pozostałe wymagane dokumenty:

Kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)

Kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej – w przypadku nowej matury (oryginał do wglądu)

2 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

Dowód osobisty do wglądu w celu potwierdzenia danych

Kserokopię aktu ślubu (w przypadku zmiany nazwiska)

Zaświadczenie lekarskie (w przypadku wyboru specjalności Naturoterapia) pobierz

4. Czekaj na list polecony potwierdzający przyjęcie na studia.

Uwaga! Jeśli masz problem z samodzielnym wypełnieniem formularza on-line, możesz to zrobić w Biurze Rekrutacji
(np. przy składaniu pozostałych dokumentów), korzystając z pomocy pracownika Biura.

Górnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości im. Karola Goduli

ul. Racławicka 23,
41-506 Chorzów

Tel. 32 349 48 00
Fax 32 349 48 01
E-mail: gwsp@gwsp.edu.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli 2019
Wszelkie Prawa Zastrzeżone Polityka prywatności