Opis
specjalności

Nowoczesny marketing i handel jest specjalnością adresowaną do osób, które chcą pełnić funkcje menedżerskie w przedsiębiorstwach handlowych, usługowych i produkcyjnych. Specjaliści i menedżerowie z zakresu marketingu i handlu są niezbędni w każdej firmie ukierunkowanej na rozwój. Studia adresowane są do osób otwartych na świat, łatwo komunikujących się z innymi ludźmi, firmami i mediami, gotowych do nawiązywania kontaktów i współpracy. Studia na tej specjalności są doskonałym sposobem do połączenia rozwoju profesjonalnego z rozwojem osobistym.

W ramach specjalności studenci uzyskują wiedzę i umiejętności związane z prowadzeniem handlu oraz działań marketingowych, w tym między innymi: zarządzania zakupami i sprzedażą, negocjacji, obsługi klienta, planowania i zarządzania marketingowego, komunikacji marketingowej. Student poznaje zasady skutecznego działania w handlu, w kontaktach z nabywcami, uzyskuje specjalistyczną wiedzę i umiejętności niezbędne w obsłudze klientów z użyciem zróżnicowanych technik sprzedaży, a także stosowania e-narzędzi. Śląsk jest rynkiem dynamicznie rozwijającej się branży kultury, eventów, targów, e-sportu, co pociąga za sobą wzrost zapotrzebowania na profesjonalne kadry. Studia w ramach tej specjalności otwierają drogę do sukcesu na rynku pracy.

Czas trwania

Stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie trwają 3 lata (6 semestrów). Przy przeniesieniu z innej uczelni możliwa jest kontynuacja nauki od semestru, na którym nauka została przerwana.

Tryb studiów

Studia na kierunku Modern Business – zarządzanie i rachunkowość mogą być realizowane w trybie stacjonarnym (dziennym) w tygodniu lub w trybie niestacjonarnym (zaocznym) w wybrane weekendy.

Praktyki

Student kierunku Modern Business – zarządzanie i rachunkowość ma obowiązek odbycia praktyk na pierwszym, drugim i trzecim roku studiów. Uczelnia pomaga w wyborze miejsca praktyk.

Obrona dyplomu

Podstawą obrony dyplomu jest przygotowanie praktycznej pracy w obszarze Modern Business – zarządzanie i rachunkowość.

Charakterystyka specjalności

Celem kształcenia na specjalności jest dostarczenie studentom profesjonalnej wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu marketingu i handlu. Studia przygotowują do planowania i realizacji strategii marketingowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych z wykorzystaniem nowoczesnych instrumentów marketingowych. Zdobyta wiedza i umiejętności z zakresu handlu (zakupu i sprzedaży), w tym technik i form sprzedaży, komunikacji i negocjacji pozwoli na samodzielne prowadzenie działalności handlowej.

Zajęcia prowadzone przez praktyków umożliwią poznanie pracy specjalistów między innymi ds. marketingu, badań rynku, obsługi klienta, zakupów, sprzedaży, komunikacji, PR. Zajęcia na specjalności prowadzone są w formie wykładów interaktywnych, warsztatów i treningów. Po studiach absolwent będzie potrafił samodzielnie przygotowywać media plany, występować publicznie oraz prowadzić lub nadzorować działalność handlową w zakresie zakupów i sprzedaży, w tym z wykorzystaniem e-narzędzi.

Praca

Wiedza i praktyczne umiejętności zdobyte w trakcie studiów pozwolą na skuteczne pozyskiwanie pracy w firmach produkcyjnych, handlowych, usługowych na stanowiskach związanych z marketingiem, sprzedażą, komunikacją marketingową, obsługą klienta, PR. Absolwent może znaleźć zatrudnienie w agencjach reklamowych i PR-owych, instytucjach publicznych (takich jak urzędy, szkoły, domy kultury) lub mediach.

Absolwenci są przygotowani również do podjęcia pracy jako przedstawiciele handlowi. Studia dają podstawę do założenia własnej działalności gospodarczej świadczącej usługi z szeroko rozumianego marketingu i handlu.

Program studiów

Studia licencjackie na specjalności Nowoczesny marketing i handel obejmują między innymi:

Wybrane przedmioty:

 • Public relations
 • Metody i techniki negocjacji
 • Organizacja eventów
 • Media społecznościowe w biznesie
 • Budowanie relacji z mediami
 • Technika i organizacja handlu
 • Marketing w branżach kreatywnych
 • Budowanie strategii sprzedażowej firmy
 • Komunikacja medialna w sytuacjach kryzysowych
 • Komunikacja wewnętrzna i motywacja w organizacji
 • Techniki sprzedaży
 • Obsługa klienta i zarządzanie zespołem sprzedażowym

Wybrani wykładowcy:

 • dr hab. Robert Wolny
 • dr Jolanta Bernais
 • dr Krystian Dudek
 • dr Krystyna Królik
 • dr Blandyna Puszer
 • dr Adrianna Tajchman
 • mgr Katarzyna Flak
 • mgr Małgorzata Gliwa
 • mgr Ilona Pawełczyk
 • mgr Maria Puls
 • mgr Tomasz Szabelski

Nauczanie języka trwa przez 2 lata studiów.

System stypendialny:

Wybierając tę specjalność masz możliwość skorzystania z systemu stypendialnego dostępnego na naszej uczelni już od pierwszego roku nauki. W zależności od sytuacji możesz skorzystać ze Stypendium Rektora, Stypendium socjalnego oraz Stypendium dla osób niepełnosprawnych. O tym czy pieniądze ze stypendium przeznaczysz na pokrycie czesnego, czy na jakikolwiek inny cel zadecydujesz samodzielnie. Jeśli masz jakieś pytania odnośnie systemu stypendialnego – zachęcamy do kontaktu.

Opłaty miesięczne
Studia niestacjonarne

289 zł/mc

330 zł/mc

(Czesne 12 rat)
Sprawdź wszystkie warianty
Studia stacjonarne

299 zł/mc

330 zł/mc

(Czesne 12 rat)
A

A

A

A
A
A

A

A

A

Wybrałeś specjalność? Zapisz się!

Elektroniczna rekrutacja

1. Wypełnij elektroniczny formularz rekrutacyjny.
2. Otrzymasz e-maila z prośbą o potwierdzenie rejestracji
– kliknij na link zawarty w wiadomości.

3. Przyjdź do GWSP i złóż pozostałe wymagane dokumenty:

Kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)

Kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej – w przypadku nowej matury (oryginał do wglądu)

2 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

Dowód osobisty do wglądu w celu potwierdzenia danych

Kserokopię aktu ślubu (w przypadku zmiany nazwiska)

Zaświadczenie lekarskie (w przypadku wyboru specjalności Naturoterapia) pobierz

4. Czekaj na list polecony potwierdzający przyjęcie na studia.

Uwaga! Jeśli masz problem z samodzielnym wypełnieniem formularza on-line, możesz to zrobić w Biurze Rekrutacji
(np. przy składaniu pozostałych dokumentów), korzystając z pomocy pracownika Biura.

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli 2019
Wszelkie Prawa Zastrzeżone Polityka prywatności