Opis
specjalności

Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw jest specjalnością dla osób, które chcą pozyskać wiedzę w zakresie zasad zarządzania działalnością logistyczną tak w przedsiębiorstwach produkcyjnych, logistycznych, jak i jednostkach administracji w których procesy te zachodzą. Dynamiczny rozwój logistyki, rozwój świadomości wagi problemów kształtowania przepływów fizycznych oraz towarzyszącej im informacji, wpływa na wzrost zainteresowania pracodawców zatrudnianiem personelu posiadającego kompetencje oraz predyspozycje do kształtowania tychże procesów. Na rynku pracy obserwuje się stały wzrost zainteresowania pozyskiwaniem kadr wykształconych w kierunku zarządzania procesami logistycznymi. Absolwenci wyższych uczelni kończący kierunki bądź specjalności „Logistyka” oraz pokrewnych mają zagwarantowane zatrudnienie. Ta ścieżka kariery adresowana jest głównie do osób posiadających takie predyspozycje jak asertywność, umiejętność kreatywnego myślenia, postrzeganie zjawisk wzajemnie z sobą powiązanych, gotowość do ciągłego aktualizowania posiadanej wiedzy. To również pewność interesującej kariery, jak i w perspektywie – awansu zawodowego.

Specjalność Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw da studentowi kompetencje pozwalające na realne kształtowanie przepływów rzeczowo – informacyjnych oraz skorelowanych z nimi przepływów finansowych, na skuteczne organizowanie działalności operacyjnej podmiotów rynkowych, na usprawnianie zarządzania logistycznego w funkcjonalnych obszarach organizacji.

Czas trwania

Stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie trwają 3 lata (6 semestrów). Przy przeniesieniu z innej uczelni możliwa jest kontynuacja nauki od semestru, na którym nauka została przerwana.

Tryb studiów

Studia na kierunku Modern Business – zarządzanie i rachunkowość mogą być realizowane w trybie stacjonarnym (dziennym) w tygodniu lub w trybie niestacjonarnym (zaocznym) w wybrane weekendy.

Praktyki

Student kierunku Modern Business – zarządzanie i rachunkowość ma obowiązek odbycia praktyk na pierwszym, drugim i trzecim roku studiów. Uczelnia pomaga w wyborze miejsca praktyk.

Obrona dyplomu

Podstawą obrony dyplomu jest przygotowanie praktycznej pracy w obszarze Modern Business – zarządzanie i rachunkowość.

Charakterystyka specjalności

Logistyka jest dziedziną wiedzy, której przedmiotem zainteresowania pozostają problemy przepływów produktów oraz sfera regulacji tych przepływów. Rozwój tej dziedziny, jak również jej wpływ na wyniki ekonomiczne współczesnych firm czy łańcuchów dostaw jest wszechstronny oraz nie do przecenienia. Rolą logistyki pozostaje takie synchronizowanie procesów przepływów fizycznych (obejmujących szeroko rozumianą problematykę obsługi odbiorcy, kształtowania zapasów, decyzje lokalizacyjne, dotyczące transportu czy zarządzania infrastrukturą magazynową), ażeby zapewnić równoczesną minimalizacje kosztów ponoszonych w związku z tym przepływem, jak również w pełni dopasować się do potrzeb klientów, domagających się krótkich czasów oczekiwania czy niezawodności realizowanych dostaw. Z zarysowaną problematyką ściśle wiąże się konieczność zarządzania informacją, która w logistyce pełni funkcję regulacyjną wspomagając realizację procesów decyzyjnych. Dziedzina ta podlega prawidłowościom systemowego zarządzania tak z perspektywy pojedynczego przedsiębiorstwa, jak i grupy przedsiębiorstw, zespolonych do postaci łańcuchów bądź sieci dostaw wizją wspólnie realizowanego celu.

Praca

Absolwent specjalności Logistyka i zarządzanie łańcuchami dostaw będzie przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach oraz instytucjach, w których wyniki ekonomiczne uzależnione są od zachodzących procesów logistycznych. Można wymienić tu przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, ale także różnego rodzaju usługodawców logistycznych (operatorów logistycznych, spedytorów, firmy przewozowe, centra logistyczne i dystrybucyjne etc.). Absolwent specjalności, wyposażony w wiedzę na temat odpowiednich narzędzi będzie mieć wpływ na strukturę systemu produkcyjnego, realizować zadania z zakresu współpracy z dostawcami, będzie w stanie zoptymalizować stany zapasów, zaprojektować magazyn, dobrać odpowiednie trasy przewozu dóbr, skoordynować całokształt procesów logistycznych.

Program studiów

Studia licencjackie na specjalności Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw obejmują między innymi:

Wybrane przedmioty:

 • Zarządzanie logistyczne
 • Organizacja logistyki
 • Łańcuchy i sieci dostaw
 • Logistyka dystrybucji
 • Logistyka zaopatrzenia
 • Projektowanie systemów logistycznych
 • Logistyka międzynarodowa
 • Logistyczna obsługa klienta
 • Logistyka miejska
 • Informatyka w logistyce
 • Logistyka w usługach
 • Rynek usług logistycznych

Wybrani wykładowcy:

 • dr hab. Robert Wolny
 • dr Jolanta Bernais
 • dr Krystian Dudek
 • dr Edyta Klosa
 • dr Krystyna Królik
 • dr Ryszard Piniecki
 • dr Blandyna Puszer
 • dr Adrianna Tajchman
 • mgr Katarzyna Flak
 • mgr Małgorzata Gliwa
 • mgr Ilona Pawełczyk
 • mgr Maria Puls
 • mgr Tomasz Szabelski

Nauczanie języka trwa przez 2 lata studiów.

System stypendialny:

Wybierając tę specjalność masz możliwość skorzystania z systemu stypendialnego dostępnego na naszej uczelni już od pierwszego roku nauki. W zależności od sytuacji możesz skorzystać ze Stypendium Rektora, Stypendium socjalnego oraz Stypendium dla osób niepełnosprawnych. O tym czy pieniądze ze stypendium przeznaczysz na pokrycie czesnego, czy na jakikolwiek inny cel zadecydujesz samodzielnie. Jeśli masz jakieś pytania odnośnie systemu stypendialnego – zachęcamy do kontaktu.

Opłaty miesięczne
Studia niestacjonarne

289 zł/mc

330 zł/mc

(Czesne 12 rat)
Sprawdź wszystkie warianty
Studia stacjonarne

299 zł/mc

330 zł/mc

(Czesne 12 rat)
A

A

A

A
A
A

A

A

A

Wybrałeś specjalność? Zapisz się!

Elektroniczna rekrutacja

1. Wypełnij elektroniczny formularz rekrutacyjny.
2. Otrzymasz e-maila z prośbą o potwierdzenie rejestracji
– kliknij na link zawarty w wiadomości.

3. Przyjdź do GWSP i złóż pozostałe wymagane dokumenty:

Kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)

Kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej – w przypadku nowej matury (oryginał do wglądu)

2 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

Dowód osobisty do wglądu w celu potwierdzenia danych

Kserokopię aktu ślubu (w przypadku zmiany nazwiska)

Zaświadczenie lekarskie (w przypadku wyboru specjalności Naturoterapia) pobierz

4. Czekaj na list polecony potwierdzający przyjęcie na studia.

Uwaga! Jeśli masz problem z samodzielnym wypełnieniem formularza on-line, możesz to zrobić w Biurze Rekrutacji
(np. przy składaniu pozostałych dokumentów), korzystając z pomocy pracownika Biura.

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli 2019
Wszelkie Prawa Zastrzeżone Polityka prywatności