Opis
specjalności

Cyberbezpieczeństwo i zarządzanie ochroną danych to specjalność dla osób zainteresowanych szeroko rozumianym bezpieczeństwem w sieci internetowej oraz prowadzeniem polityki ochrony danych w cyberprzestrzeni. Specjalność stanowi naturalną odpowiedź na potrzeby rynku pracy w Polsce w związku z pojawieniem się przepisów dotyczących ochrony danych osobowych – Dyrektywa GDPR (RODO). Każda firma i instytucja dbająca o swoje cyberbezpieczeństwo tworzy nowe stanowiska pracy związane z bezpieczeństwem informacji. Dotyczy to sektora prywatnego, sektora publicznego i sektora organizacji pozarządowych.

W ramach specjalności Cyberbezpieczeństwo i zarządzanie ochroną danych studenci uzyskają kompetencje w zakresie identyfikowania zagrożeń bezpieczeństwa systemów informacyjnych, wyszukiwania najlepszych rozwiązań dla zarządzania i ochrony danych, projektowania i wdrażania systemów bezpieczeństwa informacji. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów i praktyków zajmujących się ochroną danych od strony prawnej i informatycznej. Przygotują studenta do pracy na stanowiskach związanych z zarządzaniem, prowadzeniem, planowaniem, kontrolowaniem bezpieczeństwa informacji oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej świadczącej usługi z dziedziny bezpiecznego zarządzania informacją. Umiejętności te są niezwykle przydatne w codziennym użytkowaniu nowych mediów. Studia na specjalności kończą się obroną pracy licencjackiej i pozwalają uzyskać dyplom licencjata.

Czas trwania

Stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie trwają 3 lata (6 semestrów). Przy przeniesieniu z innej uczelni możliwa jest kontynuacja nauki od semestru, na którym nauka została przerwana.

Tryb studiów

Studia na kierunku Modern Business – zarządzanie i rachunkowość mogą być realizowane w trybie stacjonarnym (dziennym) w tygodniu lub w trybie niestacjonarnym (zaocznym) w wybrane weekendy.

Praktyki

Student kierunku Modern Business – zarządzanie i rachunkowość ma obowiązek odbycia praktyk na pierwszym, drugim i trzecim roku studiów. Uczelnia pomaga w wyborze miejsca praktyk.

Obrona dyplomu

Podstawą obrony dyplomu jest przygotowanie praktycznej pracy w obszarze Modern Business – zarządzanie i rachunkowość.

Charakterystyka specjalności

Celem specjalności jest przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej cyberbezpieczeństwa, a także doskonalenie umiejętności związanych z prowadzeniem polityki zarządzania ochroną danych w środowisku cyfrowym, zaznajomienie z zagrożeniami systemów informatycznych w kontekście poufności, integralności i dostępności informacji. Absolwent będzie przygotowany do wykorzystania metod i narzędzi informatycznych w analizowaniu, tworzeniu i zarządzaniu bezpieczeństwem informatycznym i dostosowywaniu rozwiązań adekwatnych do nowych wymagań prawnych. Zdobyta wiedza uwrażliwi absolwenta na liczne możliwości konfiguracji infrastruktury sprzętowo-programowej mającej na celu zapewnienie cyfrowego bezpieczeństwa i ochrony danych.

Absolwent posiadać będzie wiedzę z zakresu sprawnego identyfikowania zagrożeń bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz znajdowania najlepszych rozwiązań w zakresie zarządzania i ochrony danych, jak również projektowania i wdrażania systemów bezpieczeństwa informacji. Zdobędzie umiejętności pozwalające na analizę przyczyn i przebiegu procesów, które umożliwią sprawne zarządzanie i ochronę powierzonych informacji. Wśród zdobytych kompetencji warto zwrócić uwagę na umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej do opisu i analizy przyczyn i przebiegu procesów związanych z cyberbezpieczeństwem i zarządzaniem ochroną danych.

Praca

Absolwenci znajdą zatrudnienie w organizacjach gospodarczych, urzędach i instytucjach na różnych stanowiskach związanych z zarządzaniem, prowadzeniem, planowaniem, kontrolowaniem bezpieczeństwa informacji i systemów związanych z tworzeniem, przesyłaniem, przetwarzaniem bądź gromadzeniem danych o różnych stopniach poufności oraz do administratorów systemów teleinformatycznych m.in. jako pracownicy administracji państwowej, firm doradczych i przedsiębiorstw zajmujących się bezpieczeństwem informacji i zarządzaniem ochroną danych, w tym służb mundurowych i cywilnych.
Studia dają podstawę do założenia własnej działalności gospodarczej świadczącej usługi z dziedziny bezpiecznego zarządzania informacją na etapie jej tworzenia, przetwarzania, gromadzenia i przesyłania w nowoczesnym cyfrowym świecie.

Program studiów

Studia licencjackie na specjalności Cyberbezpieczeństwo i zarządzanie ochroną danych obejmują między innymi:

Wybrane przedmioty:

 • Prawo autorskie
 • Technologie sieciowe i użytkowanie sieci
 • Przetwarzanie informacji
 • Bezpieczeństwo cyfrowych przestrzeni lokalnych
 • Problemy społeczne informatyki
 • Media społecznościowe w biznesie
 • Zdalna komunikacja w zespole projektowym
 • Urządzenia techniki cyfrowej
 • Informatyka w biznesie
 • Bezpieczeństwo informacji w serwisach internetowych
 • Tworzenie i administracja serwisów internetowych
 • Systemy operacyjne

Wybrani wykładowcy:

 • dr Jolanta Bernais
 • dr Krystian Dudek
 • dr Kinga Hoffmann-Burdzińska
 • dr Agata Jakubowska
 • dr Krystyna Królik
 • dr Blandyna Puszer
 • dr Adrianna Tajchman
 • mgr Małgorzata Gliwa
 • mgr Maria Puls

Nauczanie języka trwa przez 2 lata studiów.

System stypendialny:

Wybierając tę specjalność masz możliwość skorzystania z systemu stypendialnego dostępnego na naszej uczelni już od pierwszego roku nauki. W zależności od sytuacji możesz skorzystać ze Stypendium Rektora, Stypendium socjalnego oraz Stypendium dla osób niepełnosprawnych. O tym czy pieniądze ze stypendium przeznaczysz na pokrycie czesnego, czy na jakikolwiek inny cel zadecydujesz samodzielnie. Jeśli masz jakieś pytania odnośnie systemu stypendialnego – zachęcamy do kontaktu.

Opłaty miesięczne
Studia niestacjonarne

289 zł/mc

330 zł/mc

(Czesne 12 rat)
Sprawdź wszystkie warianty
Studia stacjonarne

299 zł/mc

330 zł/mc

(Czesne 12 rat)
A

A

A

A
A
A

A

A

A

Wybrałeś specjalność? Zapisz się!

Elektroniczna rekrutacja

1. Wypełnij elektroniczny formularz rekrutacyjny.
2. Otrzymasz e-maila z prośbą o potwierdzenie rejestracji
– kliknij na link zawarty w wiadomości.

3. Przyjdź do GWSP i złóż pozostałe wymagane dokumenty:

Kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)

Kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej – w przypadku nowej matury (oryginał do wglądu)

2 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

Dowód osobisty do wglądu w celu potwierdzenia danych

Kserokopię aktu ślubu (w przypadku zmiany nazwiska)

Zaświadczenie lekarskie (w przypadku wyboru specjalności Naturoterapia) pobierz

4. Czekaj na list polecony potwierdzający przyjęcie na studia.

Uwaga! Jeśli masz problem z samodzielnym wypełnieniem formularza on-line, możesz to zrobić w Biurze Rekrutacji
(np. przy składaniu pozostałych dokumentów), korzystając z pomocy pracownika Biura.

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli 2019
Wszelkie Prawa Zastrzeżone Polityka prywatności