Opis
specjalności

Biznes elektroniczny i nowe media to specjalność dla osób, które są zainteresowane prowadzeniem biznesu w sieci. Jesteśmy uczestnikami żywiołowego rozwoju metod i narzędzi informatycznych i mediów społecznościowych oraz ich szerokiego wykorzystywania w celach biznesowych. Technologia umożliwiła świadczenie różnorodnych usług takich jak: księgowość wirtualna, obsługa klienta, nawiązywanie kontaktów, handel elektroniczny z dowolnego miejsca w świecie dla praktycznie nieograniczonego kręgu odbiorców.

W ramach specjalności student nabywa umiejętności pozycjonowania witryn, kreowania wizerunku w Internecie, prowadzenia marketingu internetowego i zapewniania bezpieczeństwa systemów informacyjnych czy też transakcji elektronicznych. Specjalność pozwala wykorzystać portale społecznościowe do komunikowania się firmy i instytucji z otoczeniem. Studia dają podstawę do założenia własnej działalności gospodarczej świadczącej usługi elektroniczne. Przygotowują do świadczenia usług w świecie wirtualnym w skali globalnej za pomocą komputera nawet siedząc w domu.

6 semestrów

Stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie trwają 3 lata (6 semestrów). Przy przeniesieniu z innej uczelni możliwa jest kontynuacja nauki od semestru, na którym nauka została przerwana.

Tryb studiów

Studia na kierunku Modern Business – zarządzanie i rachunkowość mogą być realizowane w trybie stacjonarnym (dziennym) w tygodniu lub w trybie niestacjonarnym (zaocznym) w wybrane weekendy.

Praktyki

Student kierunku Modern Business – zarządzanie i rachunkowość ma obowiązek odbycia praktyk na pierwszym, drugim i trzecim roku studiów. Uczelnia pomaga w wyborze miejsca praktyk.

Obrona dyplomu

Podstawą obrony dyplomu jest przygotowanie praktycznej pracy w obszarze Modern Business – zarządzanie i rachunkowość.

Charakterystyka specjalności

Celem specjalności jest przygotowanie absolwenta do modelowania (internetowych/wirtualnych) serwisów biznesowych, wykorzystania metod i narzędzi informatycznych w tworzeniu i zarządzaniu responsywnymi serwisami internetowymi. Specjalność przygotuje absolwenta do samodzielnego wykorzystywania mediów społecznościowych w celach biznesowych oraz analizy zasięgu i skuteczności nowych (elektronicznych) mediów w biznesie, zdrowiu i administracji publicznej.

Absolwent zdobędzie wiedzę z zakresu tworzenia strategii biznesowej organizacji z wykorzystaniem mediów elektronicznych, wspomagania prowadzenia biznesu za pośrednictwem Internetu, kreowania wizerunku organizacji w mediach społecznościowych i w Internecie oraz bezpieczeństwa systemów informacyjnych i transakcji elektronicznych.

Praca

Absolwenci znajdą zatrudnienie w organizacjach gospodarczych, urzędach i instytucjach na wszelkich stanowiskach wymagających posiadania kompetencji związanych z tworzeniem, wdrażaniem i obsługą systemów mobilnych i internetowych. Studia dają podstawę do założenia własnej działalności gospodarczej i świadczenia usługi z szeroko rozumianego biznesu elektronicznego i mediów społecznościowych.

Program studiów

Studia licencjackie na specjalności Biznes elektroniczny i nowe media obejmują między innymi:

Wybrane przedmioty:

 • Public relations
 • Bezpieczeństwo informacji w serwisach internetowych
 • Media społecznościowe w biznesie
 • Informatyka w biznesie
 • Gospodarka wirrtualna
 • E-marketing
 • Tworzenie i administracja serwisów internetowych
 • Kreowanie wizerunku firmy w Internecie i mediach społecznościowych
 • Technologie mobilne i wszechobecne w e-biznesie
 • Grafika i multimedia w e-biznesie
 • Narzędzia pozycjonowania witryn e-biznesowych

Wybrani wykładowcy:

 • dr hab. Robert Wolny
 • dr Jolanta Bernais
 • dr Krystian Dudek
 • dr Kinga Hoffmann-Burdzińska
 • dr Krystyna Królik
 • dr Sebastian Koczy
 • dr Blandyna Puszer
 • dr Adrianna Tajchman
 • mgr Tomasz Biderman
 • mgr Małgorzata Gliwa
 • mgr Sebastian Koczy
 • mgr Ilona Pawełczyk
 • mgr Maria Puls

Nauczanie języka trwa przez 2 lata studiów.

System stypendialny:

Wybierając tę specjalność masz możliwość skorzystania z systemu stypendialnego dostępnego na naszej uczelni już od pierwszego roku nauki. W zależności od sytuacji możesz skorzystać ze Stypendium Rektora, Stypendium socjalnego oraz Stypendium dla osób niepełnosprawnych. O tym czy pieniądze ze stypendium przeznaczysz na pokrycie czesnego, czy na jakikolwiek inny cel zadecydujesz samodzielnie. Jeśli masz jakieś pytania odnośnie systemu stypendialnego – zachęcamy do kontaktu.

Opłaty miesięczne
Studia niestacjonarne

219 zł/mc

330 zł/mc

(Czesne 12 rat)
Sprawdź wszystkie warianty
Studia stacjonarne

299 zł/mc

330 zł/mc

(Czesne 12 rat)
A

A

A

A
A
A

A

A

A

Wybrałeś specjalność? Zapisz się!

Elektroniczna rekrutacja

1. Wypełnij elektroniczny formularz rekrutacyjny.
2. Otrzymasz e-maila z prośbą o potwierdzenie rejestracji
– kliknij na link zawarty w wiadomości.

3. Przyjdź do GWSP i złóż pozostałe wymagane dokumenty:

Kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)

Kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej – w przypadku nowej matury (oryginał do wglądu)

2 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

Dowód osobisty do wglądu w celu potwierdzenia danych

Kserokopię aktu ślubu (w przypadku zmiany nazwiska)

Zaświadczenie lekarskie (w przypadku wyboru specjalności Naturoterapia) pobierz

4. Czekaj na list polecony potwierdzający przyjęcie na studia.

Uwaga! Jeśli masz problem z samodzielnym wypełnieniem formularza on-line, możesz to zrobić w Biurze Rekrutacji
(np. przy składaniu pozostałych dokumentów), korzystając z pomocy pracownika Biura.

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli 2019
Wszelkie Prawa Zastrzeżone Polityka prywatności