Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej o ciasteczkach mogą Państwo dowiedzieć się na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/.

Komunikacja wizualna - Zrozumiec projekt (NOWOŚĆ)

ADRESACI STUDIÓW

„Komunikacja Wizualna – zrozumieć projekt” to studia dla ludzi spoza środowisk plastycznych i projektanckich a zajmujących się na co dzień szeroko pojętą promocją i komunikacją wizualną. Studia przeznaczone są dla osób z wykształceniem wyższym pierwszego lub drugiego stopnia, z kierunków zarządzanie, marketing, kulturoznawstwo, prasoznawstwo, dziennikarstwo, public relations czy ochrona dóbr kultury lub pokrewnych, filozofii, socjologii. Studia są ofertą dla ludzi działających w instytucjach lub działach zajmujących się szeroko rozumianą promocją – w jednostkach samorządowych, organizacjach pozarządowych, instytucjach promujących miasta i regiony, instytucjach kultury, jednostkach edukacyjnych, jednostkach naukowych i w działach marketingu przedsiębiorstw. Studia wypełnią lukę rynkową tworząc pomost porozumienia między zleceniodawcami a zleceniobiorcami usług kreacyjno-projektowych, ustanowią płaszczyznę porozumienia dla ludzi wykształconych, którym zależy na poprawie działań wizerunkowych i promocyjnych pozostających w obiegu publicznym. Na studiach słuchacze poznają różne możliwości i sposoby budowania komunikatu wizualnego, opartego o zróżnicowane strategie. W ramach wykładów i ćwiczeń zostaną słuchaczom przedstawione zasady rządzące projektami graficznymi i stanowiącymi o ich jakości. W trakcie studiów słuchacz zostanie przeprowadzony przez najważniejsze zagadnienia związane z promocją wizualną i procesami tworzenia grafiki użytkowej.

CELE STUDIÓW

Słuchacze nauczą się rozpoznawania elementów projektowych, poznają zasady rządzące projektami graficznymi: zasady kompozycji, zasady budowania plakatu, projektu wydawniczego, oraz klucza przekazu promocyjnego czy układu typograficznego. Poznają zasady budowania hierarchii informacji i porządkowania działań komunikacyjnych w projektach graficznych edytorskich i internetowych. Będą umieli rozpoznać dobrze skonstruowany projekt jak również ocenić zawarte w nim błędy.

Skondensowany program ma stanowić kompendium wiedzy na temat zasad konstruowania komunikatu wizualnego, myślenia projektowego i poruszania się w świecie skrótu myślowego, sposobów budowania komunikatów i przekazu za pomocą słowa i obrazu. Poznają zasady skutecznego komunikowania w sferze wizualnej.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Studia odbywają się w soboty i niedziele; wykłady, warsztaty, rozwiązywanie studiów przypadku, treningi; aktywny udział w zajęciach, egzaminy.

WYKŁADOWCY

 • dr hab. K. Gawrych-Olender
 • dr S. Makuła
 • dr J. Siatkowski
 • dr W. Skrzypek
 • dr M. Słowicki
 • dr J. Zdejszy
 • mgr P. Dzik
 • mgr K. Gielecka
 • mgr M. Kasperek
 • mgr D. Koszowska
 • mgr M. Niewiarowski
 • mgr J. Talik

PROGRAM STUDIÓW

MODUŁ I – TEORIA PRZEKAZU

1. Wiedza o mediach

Specyfika mediów
Podstawy komunikacji społecznej na kanwie informacji o rynku mediów
Różnice w doborze mediów do działań informacyjnych i promocyjnych.
Medialne plany czasowe a efekt kampanijny
Domy medialne
Systemy rabatowe, wyceny działań medialnych
Formy marketingu sieciowego,

2. Filozofia firmy w ujęciu wizerunkowym, logika komunikatu

Firma: profil, misja, założenia korporacyjne
Kształtowanie filozofii firmy
Logika nieformalna, analiza logiczna tekstu
Logika budowania tekstu, logika kolejności informacji
Tekst wizerunkowy,
Teksty kryzysowe,
Teksty konferencyjne, informacja wewnętrzna,
PR w ujęciu filozoficznym – logika kolejności wypowiedzi
Zachowanie konsystencji, spójności wizerunku firmy

3. Prezentacja projektu

Umiejętności prezentacyjne z przygotowaniem materiałów
Techniki prezentacji
Materiały konferencyjne scenariusz,
Budowa prezentacji konkretnego projektu,

4. Psychofizjologia widzenia

postrzeganie form, barw, tekstu,
natura, intuicja, przyzwyczajenia,
pochodzenie znaków
wpływ wykształcenia na umiejętność analizowania form i obrazów
schematy percepcyjne

5. Prawo autorskie
Źródła i przedmiot prawa autorskiego
Podmiot prawa autorskiego (moment przejścia prawa autorskiego, prawo do projektu własnego, cudzego, współautorstwo, utwór wykonany w ramach stosunku pracy, prawo pracodawcy do dzieła pracownika)
Treść prawa autorskiego, prawa osobiste, a prawa majątkowe,
Dozwolony użytek, droit de suite,
Czas trwania i przejście autorskich praw majątkowych,
Odsprzedaż praw autorskich, umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe oraz umowy licencyjne, przeniesienie własności egzemplarza utworu, a przejście autorskich praw majątkowych do utworu.
Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych
Umowa o korzystanie z utworu – umowa licencyjna, rodzaje licencji – wyłączna/ niewyłączna
Prawne środki ochrony praw własności intelektualnej (karne, cywilne, administracyjne, roszczenia z tytułu naruszenia majątkowych praw autorskich). Cywilnoprawna ochrona dóbr osobistych

MODUŁ II – NARZĘDZIA PRZEKAZU

6. Jak kreować komunikat
Kreatywność. Czym jest dobry pomysł,
proces kreatywny, techniki pobudzania kreatywności, planowanie projektu
mapa myśli
Praca nad przekazem, etap pracy, wytyczenie granic, budowa,
Brawura, abstrakcja, nonsens

7. Znaczenie kompozycji w kreowaniu przekazu
Elementy formalne obrazu: wielkość, proporcje, kształt, kolor, walor, faktura, układ elementów.
Skala obrazu, działanie, pomniejszanie, powiększanie
Linia, plama, światłocień,
Proporcje, kanony poprawności i doskonałości,
Kompozycja statyczna i dynamiczna.,
Relacja obiekt-tło,
Łączenie technik. Collage.

8. Budowa obrazu i rola w kreowaniu komunikatu
Historia obrazu
Język wizualny, semantyka obrazu
Ewolucja, dekonstrukcja obrazu
Obraz jako forma opisu i interpretacji
Informacyjne i symboliczne funkcje obrazu
Kolor
Kategorie obrazu i retoryka obrazu,
Kluczowe narzędzia pracy z obrazem (składanie, cięcie, kompozycja – działania znaczeniowe)
Obraz i tekst, dopowiedzenie, współpraca, interakcja
Perspektywa odbiorcy obrazu, Narracja obrazem.

9. Informacja wizualna, wizualizacja danych
Rozpoznanie potrzeb
Ustalenie języka graficznego
Tworzenie spójnych symboli graficznych
Budowa systemu informacji
Scenariusz informacji wizualnej,

MODUŁ III – ŚRODKI WYRAZU STOSOWANEKOMUNIKACIE WIZUALNYM

10. Zastosowanie fotografii w budowie komunikatu wizualnego
Historia fotografii, momenty przełomowe,
Wybitni twórcy fotografii, wybitni twórcy fotografii użytkowej,
Dziedziny fotografii użytkowej,
Fotografia produktu
Umiejętność doboru zdjęć do tematu komunikatu i mediów, przeformatowania,
Kompozycja w fotografii, kadrowanie,
Tworzenie koncepcji prac fotograficznych na określony temat z uwzględnieniem założonego efektu informacyjnego i komunikacyjnego, projektowanie fotografii
Scenariusz sesji fotograficznej

11. Rola i znaczenie typografii i liternictwa w tworzeniu marketingowych komunikatów wizualnych

Czym jest typografia i do czego służy,
Czcionka, font, rodzaje i kroje pism,
Skład tekstu, rodzaje składów,
Layout, konstrukcja,
Funkcjonalność tekstu,
Wizualizowanie hierarchii informacji, dobór kroju, wielkości litery,
Typografia jako grafika ilustracyjna,
„Kolor” druku, kolor litery, efekt percepcyjny,

12. Rysunek użytkowy jako nieodłączny element życia społecznego i komunikacji wizualnej

Warsztat projektanta – techniki i narzędzia, ekspresja narzędzia i materiału,
Historia rysunku użytkowego, kult, przekaz historyczny
Zastosowania rysunku: ilustracja, dekoracja i ornament,
infografika w administracji i nauce, wydawnictwach, story-board, animatik, projektowanie produktu (wzornictwo przemysłowe), grafika informacyjna w handlu i przemyśle (etykiety, promocja) komiks, gry planszowe i animacje, informacja wizualna w przestrzeni publicznej, rysunek w identyfikacji wizualnej,
Interpretacja i styl, stylizacja,
Forma analityczna i syntetyczna
Szkic i rysunek jako notacja pomysłu (mały rysunek, wielka kampania),

13. Copywriting
Idea, koncepcja pomysł
Źródła inspiracji, (literatura, historia, kultura)
Anegdota, parafraza, paralela
Styl, język
Dialog słowa z obrazem
Dowcip, niespodzianka

MODUŁ IV – ZAGADNIENIA PROJEKTOWE

14. Plakat – ważne medium komunikacji wizualnej – konstrukcja i działanie,

Plakat na świecie historycznie i współcześnie , nowe formy plakatu
Klasyfikacja plakatów pod względem warsztatowym i formalnym, plakat
jako dzieło sztuki,
Plakat jako medium w komunikacji wizualnej – reklama zewnętrzna
Plakat propagandowy, promocja idei
Plakat wyborczy w służbie kampanii
Relacje pomiędzy tekstem a obrazem w obszarze grafiki użytkowej,
obraz i tekst, dopowiedzenie, współpraca, interakcja,
Konstrukcja plakatu,
Pomysł na plakat- scenariusz, Afisz, ślepak, bilbord, citilight – po co istnieją, kiedy używać (analizy, rozpoznania, budowa,

15. Budowa i wykorzystanie stron www Rozpoznanie, analiza, budowa scenariusza, Użytkowość (drzewo- hierarchia informacji),
Architektura strony internetowej,
Hipertekst,
Responsiv web design,

16. Edytorstwo – formy wydawnicze, druk, oprawa
Rodzaje form edytorskich i publikacji
Konstrukcja formy edytorskiej,
Techniki i technologie druku, oprawy,
Dobór i redakcja materiału a efekt projektowy,
Layout książki, katalogu, broszury, ulotki, wizytówki– czemu służy, jak go określić i zbudować, potrzeby i różnice, funkcje promocyjne,
formułowanie projektów edytorskich, materiał ilustracyjny, materiał tekstowy. Spójność tematu, materiału, formy i techniki opracowania,
druki ulotne, akcydensy a druki wielkonakładowe,

17. Wizerunek / identyfikacja wizualna

Wizerunek – odbiór czy tożsamość
Wizerunek a promocja wizerunku
Zdefiniowanie celu – rozpoznanie podmiotu, reprezentacje podmiotu,
Scenariusz identyfikacji wybranej instytucji,
Logo,
logotyp, znak, sygnet, emblemat systemy identyfikacji,

18. Promocja/Kampania
Badania, rozpoznawanie potrzeb promocyjnych
Promocja regionów, przedsiębiorstw, instytucji kultury, sportu, edukacji,
Promocja idei
Konstrukcje komunikatów perswazyjnych, system
Klucz wizualny,
Efekt kampanijny a kampania promocyjna

MODUŁ V 

19. Seminarium specjalizacyjne

OPŁATY

koszt całkowity: 2650 zł
koszt całkowity rozłożony na 2 rat po: 1380 zł
koszt całkowity rozłożony na 4 raty po: 720 zł
wpisowe: 150 zł

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli
80 1140 1078 0000 2162 4700 1015

CZAS TRWANIA

190 godzin

ŚWIADECTWO

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych GWSP.

WARUNKI REKRUTACJI

Wypełniony formularz zgłoszeniowy (pobierz formularz) wysłany na adres: podyplomowe@gwsp.edu.pl w tytule proszę napisać: imię, nazwisko i temat studiów podyplomowych
Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
Kopia dowodu osobistego/paszportu – w przypadku braku PESEL
1 fotografia formatu 4,5 × 6,5 cm
Warunkiem uruchomienia studiów jest zebranie się grupy.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

GWSP im. K. Goduli
41-506 Chorzów ul. Racławicka 23
Budynek A, Biuro Rekrutacji – pok.204
Tel. 32 349 48 03
E-mail: podyplomowe@gwsp.edu.pl

Koszt przygotowania słuchacza do sesji, projektu itp oraz wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 250 zł. Opłatę należy uiścić na 7 dni przed obroną.

Sprawdź także inne kierunki studiów podyplomowych na GWSP Chorzów:

Studia podyplomowe Animacja kultury, rekreacji i turystyki
Studia podyplomowe Apiterapia
Studia podyplomowe Arteterapia
Studia podyplomowe Coaching
Studia podyplomowe Elektroniczna administracja publiczna
Studia podyplomowe Grafika, Komunikacja, Gry
Studia podyplomowe Human resources
Studia podyplomowe Joga i Ajurweda
Studia podyplomowe Joga w profilaktyce i terapii
Studia podyplomowe Kreacja i organizacja spotkań, imprez i szkoleń
Studia podyplomowe Kreowanie wizerunku i reklama
Studia podyplomowe Lean Six Sigma – optymalizacja procesów
Studia podyplomowe Menadżer i firma na rynkach międzynarodowych
Studia podyplomowe Naturoterapia
Studia podyplomowe Nowoczesny marketing – reklama, sprzedaż, PR
Studia podyplomowe Pośrednictwo pracy
Studia podyplomowe Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Studia podyplomowe Professional Business English
Studia podyplomowe Przedsiębiorczość dla nauczycieli do nauczania kolejnego przedmiotu
Studia podyplomowe Psychologia w biznesie
Studia podyplomowe Tworzenie serwisów internetowych
Studia podyplomowe Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami
Studia podyplomowe Wycena nieruchomości
Studia podyplomowe Zarządzanie nieruchomościami