Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej o ciasteczkach mogą Państwo dowiedzieć się na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/.

Erasmus

Wyjazdy zagraniczne studentów GWSP w ramach Programu LLP-Erasmus

GWSP zapewnia studentom możliwości realizacji wyjazdów zagranicznych w ramach Programu LLP Erasmus w celach studiowania lub odbycia praktyki. Lista uczelni do których studenci mogą ubiegać się o wyjazd:

Nazwa partnerskiej uczelni zagranicznej Kraj
Business School Ostrava Czechy
University of Valenciennes Francja
University of Applied Sciences in Leipzig Niemcy
Trencin University Słowacja
University of Zilina Słowacja
University of the West of Scotland Wielka Brytania

W jaki sposób można ubiegać się o stypendium Programu LLP-Erasmus na wyjazd zagraniczny w celu studiowania w zagranicznej uczelni partnerskiej?

Krok 1

W przypadku podjęcia decyzji o ubieganiu się o wyjazd w celu studiowania w partnerskiej uczelni zagranicznej, student powinien do końca grudnia br. lub w przypadku University of the West of Scotland do końca czerwca br. złożyć Wniosek zgłoszeniowy oraz List motywacyjny u Uczelnianego Koordynatora Programu LLP-Erasmus.

Poprawnie wypełnione: Wniosek zgłoszeniowyList motywacyjny (list motywacyjny powinien być napisany w języku angielskim lub francuskim) stanowią podstawę pierwszego etapu wyboru kandydatów na wyjazd zagraniczny przez Komisję Rekrutacyjną. Poza poprawnością wypełnienia wyżej wymienionych dokumentów Komisja Rekrutacyjna analizuje także wyniki w nauce w odniesieniu do wszystkich zaliczonych do momentu złożenia aplikacji semestrów.

Krok 2

Studenci zakwalifikowani w pierwszym etapie wyboru przechodzą do etapu drugiego, w którym następuje ostateczna selekcja kandydatów na wyjazd na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzane są umiejętności językowe kandydata oraz jego motywacja wyjazdu.

Krok 3

Studenci zakwalifikowani na wyjazd w trakcie drugiego etapu wyboru zyskują automatycznie prawo do ubiegania się o stypendium Programu LLP-Erasmus w związku z pobytem w zagranicznej uczelni partnerskiej.

Spośród osób uczestniczących w drugim etapie wyboru, a nie zakwalifikowanych na wyjazd tworzona jest lista osób rezerwowych. Osobom znajdującym się na liście osób rezerwowych może zostać zaproponowany wyjazd do partnerskiej uczelni zagranicznej w przypadku, gdy osoby wybrane do wyjazdu ze względów losowych z niego zrezygnują.

Krok 4

Planowanie wyjazdu do partnerskiej uczelni zagranicznej przez studentów, którzy zostali wybrani po drugim etapie wyboru, polega w pierwszej kolejności na skontaktowaniu się z Koordynatorem Programu LLP-Erasmus w uczelni zagranicznej poprzez przesłanie Formularza aplikacyjnego studenta (tzw. Student Application Form) oraz ustalenia wstępnego zakresu studiów w formie: Porozumienia o programie zajęć (tzw. Learning Agreement).

Porozumienie o programie zajęć to dokument zawierający przedmioty, które będą przez studenta GWSP studiowane w partnerskiej uczelni zagranicznej. Zakres przedmiotów musi zostać wspólnie wynegocjowany przez trzy strony, tj.: studenta GWSP, Dziekana GWSP i Koordynatora Programu LLP-Erasmus oraz Dziekana (dziekanat, lub inną wskazana osobę) partnerskiej uczelni zagranicznej. Dla uzyskania porównywalności przedmiotów studiowanych w GWSP oraz w partnerskiej uczelni zagranicznej przygotowuje się dokument: Kartę zaliczeń (tzw. Recognition Sheet), w którym zestawia się przedmioty studiowane w Polsce z przedmiotami studiowanymi za granicą celem uzyskania ich porównywalności.

Na podstawie zawartości Porozumienia o programie zajęć student zyskuje prawo do równoważnego traktowania, np. semestru studiów za granicą jako tożsamego z semestrem studiów w GWSP. Zaliczony semestr studiów za granicą oznacza zaliczony semestr studiów w GWSP!

Krok 5

Wynegocjowanie warunków Porozumienia o programie zajęć staje się podstawą do podpisania ze studentem Umowy o stypendium Programu LLP-Erasmus określającej szczegółowe warunki i wielkość stypendium.

Po podpisaniu Umowy o stypendium Programu LLP-Erasmus student zobowiązany jest do ustalenia z zagranicznym Koordynatorem Programu LLP-Erasmus warunków związanych z zakwaterowaniem, ubezpieczeniem oraz wymogów rejestracji pobytu.

Krok 6

W trakcie pobytu w partnerskiej uczelni zagranicznej student obowiązany jest do uzyskania zaliczeń z przedmiotów zawartych w Porozumieniu o programie zajęć. Istnieją możliwości modyfikacji Porozumienia o programie zajęć, jednak każda zmiana wymaga zgody partnerskiej uczelni zagranicznej oraz GWSP.

Zaliczenia uzyskane przez studenta GWSP w partnerskiej uczelni zagranicznej zostają wpisane do Wykazu zaliczeń (tzw. Transcript of Records). Przed wyjazdem student powinien również uzyskać Zaświadczenie o pobycie w uczelni, precyzujące m.in. datę przyjazdu i wyjazdu studenta oraz cel pobytu.

Krok 7

Po powrocie studenta do GWSP, na podstawie Wykazu zaliczeń oraz Zaświadczenia o pobycie w uczelni (jeśli dokumenty te spełniają wszystkie wstępnie określone warunki) następuje uznanie – zaliczenie okresu studiów za granicą za równoważny z okresem studiów w GWSP. Po powrocie student zobowiązany jest także o finansowe rozliczenie wyjazdu oraz wypełnienie Ankiety ewaluacyjnej.

Dodatkowych informacji udziela Biuro Projektów i Współpracy

Dane kontaktowe

Pobierz Program Erasmus w GWSP 2005-2010