Opis kierunku

Modern Business – zarządzanie i rachunkowość jest jedynym takim kierunkiem w Polsce. Łączy interdyscyplinarną wiedzę z nauk o zarządzaniu i z ekonomii menedżerskiej z praktycznymi umiejętnościami biznesowymi. Jest to kierunek dla wszystkich, którzy wiążą swoją aktywność zawodową z pracą w prywatnych firmach różnych branż, w instytucjach otoczenia biznesu współpracujących z sektorem prywatnym oraz w organizacjach pozarządowych. Studia ułatwiają awans zawodowy lub prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

W ramach studiów omawiane są realne przypadki z życia firm i instytucji. Zajęcia prowadzone są w formie konwersatoriów, wykładów interaktywnych, zajęć specjalistycznych z wykorzystaniem form warsztatowych i treningowych oraz wyjazdów studyjnych. W gronie wykładowców znajdują się nauczyciele akademiccy oraz praktycy z partnerskich firm i instytucji. Przedmioty specjalnościowe prowadzone są w małych grupach z udziałem fachowców i ekspertów. GWSP ma wizerunek uczelni, w której liczy się bezpośredni kontakt prowadzących ze studentami oraz indywidualne podejście do ich zainteresowań. Już w trakcie studiów istnieje możliwość kontaktów profesjonalnych i biznesowych z otoczeniem. Studia kończą się obroną pracy licencjackiej o charakterze studiów, analiz i projektów. Dyplom ukończenia studiów potwierdza uzyskanie wykształcenia wyższego i pozwala na kontynuację studiów magisterskich (II stopnia) lub podjęcie studiów podyplomowych. Absolwenci kierunku mogą obejmować stanowiska kierownicze, prowadzić własną działalność, lub pracować w różnego typu firmach i instytucjach.

6 semestrów

Stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie trwają 3 lata (6 semestrów). Przy przeniesieniu z innej uczelni możliwa jest kontynuacja nauki od semestru, na którym nauka została przerwana.

Tryb studiów

Studia na kierunku Modern Business – zarządzanie i rachunkowość mogą być realizowane w trybie stacjonarnym (dziennym) w tygodniu lub w trybie niestacjonarnym (zaocznym) w wybrane weekendy.

Praktyki

Student kierunku Modern Business – zarządzanie i rachunkowość ma obowiązek odbycia praktyk na każdym roku studiów. Uczelnia pomaga w wyborze miejsca praktyk.

Obrona dyplomu

Podstawą obrony dyplomu jest przygotowanie praktycznej pracy w zakresie Modern Business – zarządzanie i rachunkowość.

Wybierz specjalność

Zarządzanie w branży gier i eventów

Zarządzanie w branży gier i eventów to nowa specjalność z oferty GWSP oraz zupełnie nowe podejście do prowadzenia biznesu w branży gier i e-sportu. Specjalność jest odpowiedzią na dynamiczny rozwój rynku sportu elektronicznego i towarzyszących jemu wydarzeń takich jak imprezy e-sportowe, np. Intel Extreme Masters, konwenty miłośników gier, cosplayów i sci-fi. To także odpowiedź na tworzone nowe miejsca pracy dla specjalistów i menedżerów w firmach związanych z produkcją gier i aplikacji mobilnych. Jeśli pasjonujesz się grami komputerowymi, ale bliżej Ci do zarządzania niż do ich tworzenia – ta specjalność jest idealna dla Ciebie.
Czytaj więcej

Studia niestacjonarne

229 zł/mc

330 zł/mc

(Czesne 12 rat)
Sprawdź wszystkie warianty
Studia stacjonarne

299 zł/mc

330 zł/mc

(Czesne 12 rat)

Zarządzanie firmą i zasobami ludzkimi

Zarządzanie firmą i zasobami ludzkimi to specjalność dla osób zainteresowanych zdobyciem profesjonalnej wiedzy z zakresu zarządzania strategicznego i operacyjnego oraz zarządzania zespołami ludzkimi. Absolwenci tej specjalności to profesjonaliści, którzy wiedzą jak rekrutować, szkolić, oceniać i motywować pracowników. Studia rozwijają kreatywność, przedsiębiorczość i innowacyjność, czyli zdolności cenione w każdej branży. To bardzo dobry sposób na łączenie rozwoju osobistego z rozwojem zawodowym.
Czytaj więcej

Studia niestacjonarne

229 zł/mc

330 zł/mc

(Czesne 12 rat)
Sprawdź wszystkie warianty
Studia stacjonarne

299 zł/mc

330 zł/mc

(Czesne 12 rat)

Psychologia menedżerska

Psychologia menedżerska to specjalność dla każdej osoby zainteresowanej szeroko rozumianą psychologią społeczną i umiejętnościami społecznymi oraz pracą na stanowiskach menedżerskich. Inteligencja emocjonalna i dobrze rozwinięte kompetencje społeczne są niezbędne we wszystkich rodzajach organizacji i na każdym stanowisku pracy. Zmienia się podejście do prowadzenia organizacji. Dla pracowników coraz ważniejsze stają się relacje międzyludzkie, a odpowiedzialne zarządzanie wymaga ciągłej wrażliwości na oczekiwania kapitału ludzkiego. Zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu psychologii menedżerskiej utrzymuje się na wysokim poziomie, a zainteresowaniem inwestorów lokowaniem firmy na południu Polski sprawia, że perspektywy popytu na absolwentów tej specjalności są doskonałe.
Czytaj więcej

Studia niestacjonarne

229 zł/mc

330 zł/mc

(Czesne 12 rat)
Sprawdź wszystkie warianty
Studia stacjonarne

299 zł/mc

330 zł/mc

(Czesne 12 rat)

Rachunkowość praktyczna z elementami kadr i płac

Rachunkowość praktyczna z elementami kadr i płac to specjalność dla każdej osoby zainteresowanej profesjonalną wiedzą i umiejętnościami, które uprawniają do prowadzenia firmowej dokumentacji o klauzuli poufności oraz do uczestnictwa w podejmowaniu decyzji kształtujących bieżącą sytuację ekonomiczno-finansową i zabezpieczających przyszłość firm i instytucji. Praca na stanowiskach związanych z księgowością, kadrami i płacami oznacza przynależność do wąskiej grupy wysokospecjalistycznego personelu firm i instytucji. Od wielu lat w kraju i w regionie utrzymuje się stały popyt na tego typu wiedzę i umiejętności praktyczne, a nasi absolwenci są wysoko oceniani przez pracodawców.
Czytaj więcej

Studia niestacjonarne

229 zł/mc

330 zł/mc

(Czesne 12 rat)
Sprawdź wszystkie warianty
Studia stacjonarne

299 zł/mc

330 zł/mc

(Czesne 12 rat)

Cyberbezpieczeństwo i zarządzanie ochroną danych

Cyberbezpieczeństwo i zarządzanie ochroną danych to specjalność dla osób zainteresowanych szeroko rozumianym bezpieczeństwem w sieci internetowej oraz prowadzeniem polityki ochrony danych w cyberprzestrzeni. Specjalność stanowi naturalną odpowiedź na potrzeby rynku pracy w Polsce w związku z pojawieniem się przepisów dotyczących ochrony danych osobowych – Dyrektywa GDPR (RODO). Każda firma i instytucja dbająca o swoje cyberbezpieczeństwo tworzy nowe stanowiska pracy związane z bezpieczeństwem informacji. Dotyczy to sektora prywatnego, sektora publicznego i sektora organizacji pozarządowych.
Czytaj więcej

Studia niestacjonarne

229 zł/mc

330 zł/mc

(Czesne 12 rat)
Sprawdź wszystkie warianty
Studia stacjonarne

299 zł/mc

330 zł/mc

(Czesne 12 rat)

Nowoczesny marketing i handel

Nowoczesny marketing i handel jest specjalnością adresowaną do osób, które chcą pełnić funkcje menedżerskie w przedsiębiorstwach handlowych, usługowych i produkcyjnych. Specjaliści i menedżerowie z zakresu marketingu i handlu są niezbędni w każdej firmie ukierunkowanej na rozwój. Studia adresowane są do osób otwartych na świat, łatwo komunikujących się z innymi ludźmi, firmami i mediami, gotowych do nawiązywania kontaktów i współpracy. Studia na tej specjalności są doskonałym sposobem do połączenia rozwoju profesjonalnego z rozwojem osobistym.
Czytaj więcej

Studia niestacjonarne

229 zł/mc

330 zł/mc

(Czesne 12 rat)
Sprawdź wszystkie warianty
Studia stacjonarne

299 zł/mc

330 zł/mc

(Czesne 12 rat)

Biznes elektroniczny i nowe media

Biznes elektroniczny i nowe media to specjalność dla osób, które są zainteresowane prowadzeniem biznesu w sieci. Jesteśmy uczestnikami żywiołowego rozwoju metod i narzędzi informatycznych i mediów społecznościowych oraz ich szerokiego wykorzystywania w celach biznesowych. Technologia umożliwiła świadczenie różnorodnych usług takich jak: księgowość wirtualna, obsługa klienta, nawiązywanie kontaktów, handel elektroniczny z dowolnego miejsca w świecie dla praktycznie nieograniczonego kręgu odbiorców.
Czytaj więcej

Studia niestacjonarne

219 zł/mc

330 zł/mc

(Czesne 12 rat)
Sprawdź wszystkie warianty
Studia stacjonarne

299 zł/mc

330 zł/mc

(Czesne 12 rat)

Wybrałeś specjalność? Zapisz się!

Górnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości im. Karola Goduli

ul. Racławicka 23,
41-506 Chorzów

Tel. 32 349 48 00
Fax 32 349 48 01
E-mail: gwsp@gwsp.edu.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli 2019
Wszelkie Prawa Zastrzeżone Polityka prywatności