Opis kierunku

Modern Business – zarządzanie i rachunkowość jest jedynym takim kierunkiem w Polsce. Łączy interdyscyplinarną wiedzę z nauk o zarządzaniu i z ekonomii menedżerskiej z praktycznymi umiejętnościami biznesowymi. Jest to kierunek dla wszystkich, którzy wiążą swoją aktywność zawodową z pracą w prywatnych firmach różnych branż, w instytucjach otoczenia biznesu współpracujących z sektorem prywatnym oraz w organizacjach pozarządowych. Studia ułatwiają awans zawodowy lub prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

W ramach studiów omawiane są realne przypadki z życia firm i instytucji. Zajęcia prowadzone są w formie konwersatoriów, wykładów interaktywnych, zajęć specjalistycznych z wykorzystaniem form warsztatowych i treningowych oraz wyjazdów studyjnych. W gronie wykładowców znajdują się nauczyciele akademiccy oraz praktycy z partnerskich firm i instytucji. Przedmioty specjalnościowe prowadzone są w małych grupach z udziałem fachowców i ekspertów. GWSP ma wizerunek uczelni, w której liczy się bezpośredni kontakt prowadzących ze studentami oraz indywidualne podejście do ich zainteresowań. Już w trakcie studiów istnieje możliwość kontaktów profesjonalnych i biznesowych z otoczeniem. Studia kończą się obroną pracy licencjackiej o charakterze studiów, analiz i projektów. Dyplom ukończenia studiów potwierdza uzyskanie wykształcenia wyższego i pozwala na kontynuację studiów magisterskich (II stopnia) lub podjęcie studiów podyplomowych. Absolwenci kierunku mogą obejmować stanowiska kierownicze, prowadzić własną działalność, lub pracować w różnego typu firmach i instytucjach.

6 semestrów

Stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie trwają 3 lata (6 semestrów). Przy przeniesieniu z innej uczelni możliwa jest kontynuacja nauki od semestru, na którym nauka została przerwana.

Tryb studiów

Studia na kierunku Modern Business – zarządzanie i rachunkowość mogą być realizowane w trybie stacjonarnym (dziennym) w tygodniu lub w trybie niestacjonarnym (zaocznym) w wybrane weekendy.

Praktyki

Student kierunku Modern Business – zarządzanie i rachunkowość ma obowiązek odbycia praktyk na każdym roku studiów. Uczelnia pomaga w wyborze miejsca praktyk.

Obrona dyplomu

Podstawą obrony dyplomu jest przygotowanie praktycznej pracy w zakresie Modern Business – zarządzanie i rachunkowość.

Wybierz specjalność

Zarządzanie biznesem cyfrowym

Zarządzanie biznesem cyfrowym to specjalność dla osób, które są zainteresowane analizą i zarządzaniem firmy w Internecie. Obserwujemy rosnące znaczenie technologii i narzędzi cyfrowych w biznesie, administracji, kulturze, edukacji i relacjach społecznych. Przyspieszony rozwój wykorzystania technologii, spowodowany m.in. przez pandemię, zachęca firmy i organizacje do podniesienia kompetencji w zakresie analizy i zarządzania biznesem w otoczeniu, w którym rośnie znaczenie komunikacji na odległość.
Czytaj więcej

Studia niestacjonarne

219 zł/mc

330 zł/mc

(Czesne 12 rat)
Sprawdź wszystkie warianty
Studia stacjonarne

299 zł/mc

330 zł/mc

(Czesne 12 rat)

Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw jest specjalnością dla osób, które chcą pozyskać wiedzę w zakresie zasad zarządzania działalnością logistyczną tak w przedsiębiorstwach produkcyjnych, logistycznych, jak i jednostkach administracji w których procesy te zachodzą. Dynamiczny rozwój logistyki, rozwój świadomości wagi problemów kształtowania przepływów fizycznych oraz towarzyszącej im informacji, wpływa na wzrost zainteresowania pracodawców zatrudnianiem personelu posiadającego kompetencje oraz predyspozycje do kształtowania tychże procesów.
Czytaj więcej

Studia niestacjonarne

269 zł/mc

330 zł/mc

(Czesne 12 rat)
Sprawdź wszystkie warianty
Studia stacjonarne

299 zł/mc

330 zł/mc

(Czesne 12 rat)

Zarządzanie firmą i zasobami ludzkimi

Zarządzanie firmą i zasobami ludzkimi to specjalność dla osób zainteresowanych zdobyciem profesjonalnej wiedzy z zakresu zarządzania strategicznego i operacyjnego oraz zarządzania zespołami ludzkimi. Absolwenci tej specjalności to profesjonaliści, którzy wiedzą jak rekrutować, szkolić, oceniać i motywować pracowników. Studia rozwijają kreatywność, przedsiębiorczość i innowacyjność, czyli zdolności cenione w każdej branży. To bardzo dobry sposób na łączenie rozwoju osobistego z rozwojem zawodowym.
Czytaj więcej

Studia niestacjonarne

269 zł/mc

330 zł/mc

(Czesne 12 rat)
Sprawdź wszystkie warianty
Studia stacjonarne

299 zł/mc

330 zł/mc

(Czesne 12 rat)

Psychologia biznesu w czasie kryzysu

Psychologia biznesu w czasie kryzysu to specjalność dla osób zainteresowanych wykorzystaniem wiedzy psychologicznej w warunkach biznesowych. Znajomość i umiejętność rozumienia zachowań, emocji i postaw ludzi związanych z organizacją, ma szczególne znaczenie w warunkach kryzysowych. Pozwala zwiększyć sprawność funkcjonowania organizacji przez wpływanie na wydajność i satysfakcję pracowników, badanie warunków i atmosfery pracy, zwiększanie efektywności kadry zarządzającej . Główne obszary zainteresowania psychologii biznesu to procesy grupowe, przywództwo, kultura organizacji, dobór i motywowanie pracowników, komunikacja w organizacji, zarządzanie zasobami ludzkimi i obsługa klienta.
Czytaj więcej

Studia niestacjonarne

269 zł/mc

330 zł/mc

(Czesne 12 rat)
Sprawdź wszystkie warianty
Studia stacjonarne

299 zł/mc

330 zł/mc

(Czesne 12 rat)

Rachunkowość praktyczna z elementami kadr i płac

Rachunkowość praktyczna z elementami kadr i płac to specjalność dla każdej osoby zainteresowanej profesjonalną wiedzą i umiejętnościami, które uprawniają do prowadzenia firmowej dokumentacji o klauzuli poufności oraz do uczestnictwa w podejmowaniu decyzji kształtujących bieżącą sytuację ekonomiczno-finansową i zabezpieczających przyszłość firm i instytucji. Praca na stanowiskach związanych z księgowością, kadrami i płacami oznacza przynależność do wąskiej grupy wysokospecjalistycznego personelu firm i instytucji. Od wielu lat w kraju i w regionie utrzymuje się stały popyt na tego typu wiedzę i umiejętności praktyczne, a nasi absolwenci są wysoko oceniani przez pracodawców.
Czytaj więcej

Studia niestacjonarne

269 zł/mc

330 zł/mc

(Czesne 12 rat)
Sprawdź wszystkie warianty
Studia stacjonarne

299 zł/mc

330 zł/mc

(Czesne 12 rat)

Cyberbezpieczeństwo i zarządzanie ochroną danych

Cyberbezpieczeństwo i zarządzanie ochroną danych to specjalność dla osób zainteresowanych szeroko rozumianym bezpieczeństwem w sieci internetowej oraz prowadzeniem polityki ochrony danych w cyberprzestrzeni. Specjalność stanowi naturalną odpowiedź na potrzeby rynku pracy w Polsce w związku z pojawieniem się przepisów dotyczących ochrony danych osobowych – Dyrektywa GDPR (RODO). Każda firma i instytucja dbająca o swoje cyberbezpieczeństwo tworzy nowe stanowiska pracy związane z bezpieczeństwem informacji. Dotyczy to sektora prywatnego, sektora publicznego i sektora organizacji pozarządowych.
Czytaj więcej

Studia niestacjonarne

269 zł/mc

330 zł/mc

(Czesne 12 rat)
Sprawdź wszystkie warianty
Studia stacjonarne

299 zł/mc

330 zł/mc

(Czesne 12 rat)

Nowoczesny marketing i handel

Nowoczesny marketing i handel jest specjalnością adresowaną do osób, które chcą pełnić funkcje menedżerskie w przedsiębiorstwach handlowych, usługowych i produkcyjnych. Specjaliści i menedżerowie z zakresu marketingu i handlu są niezbędni w każdej firmie ukierunkowanej na rozwój. Studia adresowane są do osób otwartych na świat, łatwo komunikujących się z innymi ludźmi, firmami i mediami, gotowych do nawiązywania kontaktów i współpracy. Studia na tej specjalności są doskonałym sposobem do połączenia rozwoju profesjonalnego z rozwojem osobistym.
Czytaj więcej

Studia niestacjonarne

269 zł/mc

330 zł/mc

(Czesne 12 rat)
Sprawdź wszystkie warianty
Studia stacjonarne

299 zł/mc

330 zł/mc

(Czesne 12 rat)

Biznes elektroniczny i nowe media

Biznes elektroniczny i nowe media to specjalność dla osób, które są zainteresowane prowadzeniem biznesu w sieci. Jesteśmy uczestnikami żywiołowego rozwoju metod i narzędzi informatycznych i mediów społecznościowych oraz ich szerokiego wykorzystywania w celach biznesowych. Technologia umożliwiła świadczenie różnorodnych usług takich jak: księgowość wirtualna, obsługa klienta, nawiązywanie kontaktów, handel elektroniczny z dowolnego miejsca w świecie dla praktycznie nieograniczonego kręgu odbiorców.
Czytaj więcej

Studia niestacjonarne

219 zł/mc

330 zł/mc

(Czesne 12 rat)
Sprawdź wszystkie warianty
Studia stacjonarne

299 zł/mc

330 zł/mc

(Czesne 12 rat)

Wybrałeś specjalność? Zapisz się!

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli 2019
Wszelkie Prawa Zastrzeżone Polityka prywatności