Opis kierunku

Modern Business – zarządzanie i rachunkowość jest jedynym takim kierunkiem w Polsce. Łączy interdyscyplinarną wiedzę z nauk o zarządzaniu i z ekonomii menedżerskiej z praktycznymi umiejętnościami biznesowymi. Jest to kierunek dla wszystkich, którzy wiążą swoją aktywność zawodową z pracą w prywatnych firmach różnych branż, w instytucjach otoczenia biznesu współpracujących z sektorem prywatnym oraz w organizacjach pozarządowych. Studia ułatwiają awans zawodowy lub prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

W ramach studiów omawiane są realne przypadki z życia firm i instytucji. Zajęcia prowadzone są w formie konwersatoriów, wykładów interaktywnych, zajęć specjalistycznych z wykorzystaniem form warsztatowych i treningowych oraz wyjazdów studyjnych. W gronie wykładowców znajdują się nauczyciele akademiccy oraz praktycy z partnerskich firm i instytucji. Przedmioty specjalnościowe prowadzone są w małych grupach z udziałem fachowców i ekspertów. GWSP ma wizerunek uczelni, w której liczy się bezpośredni kontakt prowadzących ze studentami oraz indywidualne podejście do ich zainteresowań. Już w trakcie studiów istnieje możliwość kontaktów profesjonalnych i biznesowych z otoczeniem. Studia kończą się obroną pracy licencjackiej o charakterze studiów, analiz i projektów. Dyplom ukończenia studiów potwierdza uzyskanie wykształcenia wyższego i pozwala na kontynuację studiów magisterskich (II stopnia) lub podjęcie studiów podyplomowych. Absolwenci kierunku mogą obejmować stanowiska kierownicze, prowadzić własną działalność, lub pracować w różnego typu firmach i instytucjach.

6 semestrów

Stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie trwają 3 lata (6 semestrów). Przy przeniesieniu z innej uczelni możliwa jest kontynuacja nauki od semestru, na którym nauka została przerwana.

Tryb studiów

Studia na kierunku Modern Business – zarządzanie i rachunkowość mogą być realizowane w trybie stacjonarnym (dziennym) w tygodniu lub w trybie niestacjonarnym (zaocznym) w wybrane weekendy.

Praktyki

Student kierunku Modern Business – zarządzanie i rachunkowość ma obowiązek odbycia praktyk na każdym roku studiów. Uczelnia pomaga w wyborze miejsca praktyk.

Obrona dyplomu

Podstawą obrony dyplomu jest przygotowanie praktycznej pracy w zakresie Modern Business – zarządzanie i rachunkowość.

Wybierz specjalność

Studia Innowacyjna firma

Rynki większości branż ewoluują bardzo szybko i działanie na nich wymaga nieustannej gotowości na zmiany i innowacje. Najlepiej radzą sobie te firmy, które potrafią dostosować się do tych przemian lub, jeszcze lepiej, samemu wykreować nowe trendy. Specjalność Innowacyjna firma powstała, by pozwolić studentom lepiej odnaleźć się w tym świecie, pozwalać im rozumieć kluczowe trendy w światowej gospodarce i tworzyć innowacyjne rozwiązania biznesowe.
Czytaj więcej

Studia niestacjonarne

249 zł/mc

387 zł/mc

(Stałe czesne 12 x 3 lata)
Sprawdź wszystkie warianty
Studia stacjonarne

530 zł/mc

600 zł/mc

(Stałe czesne 12 x 3 lata)

Studia Zarządzanie firmą i zasobami ludzkimi

Zarządzanie firmą i zasobami ludzkimi to specjalność dla osób zainteresowanych zdobyciem profesjonalnej wiedzy z zakresu zarządzania strategicznego i operacyjnego oraz zarządzania zespołami ludzkimi. Absolwenci tej specjalności to profesjonaliści, którzy wiedzą jak rekrutować, szkolić, oceniać i motywować pracowników. Studia rozwijają kreatywność, przedsiębiorczość i innowacyjność, czyli zdolności cenione w każdej branży. To bardzo dobry sposób na łączenie rozwoju osobistego z rozwojem zawodowym.
Czytaj więcej

Studia niestacjonarne

359 zł/mc

387 zł/mc

(Stałe czesne 12 x 3 lata)
Sprawdź wszystkie warianty
Studia stacjonarne

550 zł/mc

600 zł/mc

(Stałe czesne 12 x 3 lata)

Studia Psychologia menedżerska

Psychologia menedżerska to specjalność dla osób zainteresowanych wykorzystaniem wiedzy psychologicznej w warunkach biznesowych. Znajomość i umiejętność rozumienia zachowań, emocji i postaw ludzi związanych z organizacją, ma szczególne znaczenie w warunkach kryzysowych. Pozwala zwiększyć sprawność funkcjonowania organizacji przez wpływanie na wydajność i satysfakcję pracowników, badanie warunków i atmosfery pracy, zwiększanie efektywności kadry zarządzającej . Główne obszary zainteresowania psychologii biznesu to procesy grupowe, przywództwo, kultura organizacji, dobór i motywowanie pracowników, komunikacja w organizacji, zarządzanie zasobami ludzkimi i obsługa klienta.
Czytaj więcej

Studia niestacjonarne

359 zł/mc

387 zł/mc

(Stałe czesne 12 x 3 lata)
Sprawdź wszystkie warianty
Studia stacjonarne

550 zł/mc

600 zł/mc

(Stałe czesne 12 x 3 lata)

Rachunkowość praktyczna z elementami kadr i płac

Rachunkowość praktyczna z elementami kadr i płac to specjalność dla każdej osoby zainteresowanej profesjonalną wiedzą i umiejętnościami, które uprawniają do prowadzenia firmowej dokumentacji o klauzuli poufności oraz do uczestnictwa w podejmowaniu decyzji kształtujących bieżącą sytuację ekonomiczno-finansową i zabezpieczających przyszłość firm i instytucji. Praca na stanowiskach związanych z księgowością, kadrami i płacami oznacza przynależność do wąskiej grupy wysokospecjalistycznego personelu firm i instytucji. Od wielu lat w kraju i w regionie utrzymuje się stały popyt na tego typu wiedzę i umiejętności praktyczne, a nasi absolwenci są wysoko oceniani przez pracodawców.
Czytaj więcej

Studia niestacjonarne

359 zł/mc

387 zł/mc

(Stałe czesne 12 x 3 lata)
Sprawdź wszystkie warianty
Studia stacjonarne

550 zł/mc

600 zł/mc

(Stałe czesne 12 x 3 lata)

Wybrałeś specjalność? Zapisz się!

Zobacz prace dyplomowe naszych studentów

Zobacz nasze studia podyplomowe

Sprawdź kursy i szkolenia

Górnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości im. Karola Goduli

ul. Racławicka 23,
41-506 Chorzów

Tel. 32 349 48 00
Fax 32 349 48 01
E-mail: gwsp@gwsp.edu.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli 2023
Wszelkie Prawa Zastrzeżone Polityka prywatności