Opis specjalności

Kierunek Gry i grafika Interaktywna skierowany jest do osób zainteresowanych grafiką, multimediami, nowoczesnymi technologiami, informatyką oraz szeroko rozumianą sztuką. Student zdobędzie podstawy tworzenia gier komputerowych ze szczególnym naciskiem na aspekty praktyczne jak i artystyczne. Zdobędzie wiedzę zarówno w zakresie tworzenia grafiki, projektowania gier jak i zarządzania. Absolwent kierunku Gry i grafika Interaktywna posiada odpowiednią wiedzę, umiejętności i kwalifikacje społeczne do samodzielnego kierowania lub zespołowego tworzenia projektów wykorzystujących Gry i grafikę interaktywną. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą na podjęcie studiów II stopnia w celu dalszego rozwoju kreatywnych działań w dziedzinie projektowania Gry i grafika interaktywna lub kierunków pokrewnych. Studia będą prowadzone z udziałem firm i instytucji będących uczestnikami rynku gier i grafiki. Dodatkowym atutem są zajęcia prowadzone przez doświadczoną kadrę akademicką.

Charakterystyka specjalności

Celem specjalności Nowoczesny marketing i handel jest dostarczenie studentom profesjonalnej wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu marketingu i handlu. Studia przygotowują do planowania i realizacji strategii marketingowych w przedsiębiorstwie lub organizacji, nabywania umiejętności stosowania instrumentów marketingowych oraz prowadzenia badań rynkowych. W zakresie handlu wiedza obejmuje procesy zakupu i sprzedaży. Nabywa się umiejętności obsługi klienta i stosowania nowoczesnych e-narzędzi. Ważną umiejętnością jest współpraca w zespole i kontrahentami, kształtowanie relacji z otoczeniem firmy. Studenci uczą się komunikowania, prowadzenia negocjacji, a także współpracy z mediami. Wiedza i umiejętności obejmują też poznanie nowoczesnych narzędzi – technologii informacyjnych i stosowanie ich w działalności biznesowej. Studia dają też wiedzę i umiejętności zastosowania jej w praktyce, w zakresie finansów i rachunkowości, uzyskana wiedza z zakresu prawa jest podstawą do wyksztalcenia umiejętności etycznego i praworządnego postępowania.

Praca

Studia na specjalności Nowoczesny marketing i handel na kierunku Modern Business – Zarządzanie i Rachunkowość skierowane są do osób, które chcą pracować na stanowiskach menedżerskich. Absolwent jest przygotowany do podejmowania decyzji na różnych szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach komercyjnych i instytucjach publicznych. Studia dają wiedzę i umiejętności wykonywania zadań i rozwiązywania problemów z zakresu marketingu i handlu. Śląsk jest rynkiem na którym działa wiele firm i instytucji, dynamicznie rozwijają się branże eventów, kultury, e-sportu, targów. W związku z tym istnieje duże zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę marketingowców i handlowców. Studia licencjackie w GWSP uczą też jak założyć własną działalność gospodarczą i jak ją wypromować. Uzyskana wiedza i umiejętności dają świetny start i szansę na sukces oraz rozwój własnego biznesu.

Program studiów

W ramach studiów licencjackich na specjalności Nowoczesny marketing i handel program kształcenia obejmuje między innymi przedmioty:

Przedmioty rdzeniowe:

 • Ekonomia
 • Zarządzanie organizacjami
 • Finanse organizacji
 • Metody ilościowe w biznesie
 • Etyka biznesu
 • Technologia informacyjna
 • Język obcy
 • Prawo cywilne, autorskie i ochrona własności intelektualnej
 • Marketing i badania marketingowe
 • Rachunkowość w organizacji

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

 • Handel elektroniczny
 • Wizerunek graficzny
 • Ekonomika handlu
 • Techniki sprzedaży
 • Public Relations
 • Budowanie relacji z mediami
 • Metody i techniki i negocjacji
 • Media społecznościowe w biznesie
 • Technika i organizacja handlu
 • Planowanie i zarządzanie marketingowe
 • Zachowania podmiotów rynkowych
 • Budowanie strategii sprzedażowej firmy
 • Obsługa klienta i zarządzanie zespołem sprzedażowym
 • Zasady komponowania informacji prasowych i sloganów reklamowych
 
Nauczanie języka trwa przez wszystkie lata studiów. Zajęcia w dużej części prowadzone są przez praktyków, a więc umożliwiają poznanie pracy specjalistów, między innymi w zakresie marketingu, handlu, public relations, komunikacji, rachunkowości, prawa. Forma prowadzenia zajęć na specjalności Nowoczesny marketing i handel to w większości wykłady interaktywne, warsztaty i treningi, co związane jest z profilem praktycznym studiów w GWSP w Chorzowie. Studia kończą się uzyskaniem dyplomu ukończenia studiów licencjackich na kierunku Modern Business – Zarzadzanie i Rachunkowość, specjalność – Nowoczesny marketing i handel.
Opłaty miesięczne
Studia niestacjonarne


(Stałe czesne 12 x 3 lata)
Sprawdź wszystkie warianty
Studia stacjonarne


(Stałe czesne 12 x 3 lata)
A

A

A

A
A
A

A

A

A

Wybrałeś specjalność? Zapisz się!

1.
2.

3.

4.