Gry i grafika interaktywna

Modern Business – Zarządzanie i rachunkowość to jedyny taki kierunek studiów w Polsce. Łączy on interdyscyplinarną wiedzę z nauk o zarządzaniu i ekonomii z praktycznymi umiejętnościami biznesowymi. Podczas pierwszego roku studenci studiują rdzeniowe przedmioty biznesu inspirowane doświadczeniami uczelni brytyjskich i amerykańskich. Przez cztery kolejne semestry nauka odbywa się głównie w małych grupach obejmujących praktyczne przedmioty specjalnościowe. Łączą one doświadczenia praktyków biznesu oraz ekspercką wiedzę kadry akademickiej. Potwierdzeniem praktycznego profilu kształcenia na kierunku są między innymi zajęcia projektowe oraz terenowe, praca na realnych studiach przypadków firm i instytucji oraz eksperckie wizyty gości na zajęciach specjalnościowych i liczne grono partnerskich firm i instytucji. Modern Business – Zarządzanie i rachunkowość to kierunek dla wszystkich, którzy wiążą swoją karierę zawodową z pracą w organizacjach gospodarczych różnych branż lub w instytucjach publicznych albo społecznych współpracujących z biznesem. Studia na tym kierunku to także możliwość szybszego rozwoju własnej kariery zawodowej w ścieżce awansu zawodowego lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Wybierz specjalność

Wybrałeś specjalność? Zapisz się!