Gry i grafika interaktywna

Kierunek Gry i grafika Interaktywna skierowany jest do osób zainteresowanych grafiką, multimediami, nowoczesnymi technologiami, informatyką oraz szeroko rozumianą sztuką. Student zdobędzie podstawy tworzenia gier komputerowych ze szczególnym naciskiem na aspekty praktyczne jak i artystyczne. Zdobędzie wiedzę zarówno w zakresie tworzenia grafiki, projektowania gier jak i zarządzania. Absolwent kierunku Gry i grafika Interaktywna posiada odpowiednią wiedzę, umiejętności i kwalifikacje społeczne do samodzielnego kierowania lub zespołowego tworzenia projektów wykorzystujących Gry i grafikę interaktywną. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą na podjęcie studiów II stopnia w celu dalszego rozwoju kreatywnych działań w dziedzinie projektowania Gry i grafika interaktywna lub kierunków pokrewnych. Studia będą prowadzone z udziałem firm i instytucji będących uczestnikami rynku gier i grafiki. Dodatkowym atutem są zajęcia prowadzone przez doświadczoną kadrę akademicką.
Wybierz specjalność

Wybrałeś specjalność? Zapisz się!